József Attila Gimnázium
Csanád vezér tér 6.

„Már elhagyom tizennyolc évemet,

Már elhagyom e kis vidéki várost
S a születésnap kurta korcsmájában

Mint búcsuzó cigány a faluvégen
Még egy nótát is muzsikálok már most
Hogy elhagyom tizennyolc évemet.”

(József Attila: Elköszönő szelíd szavak)


Iskolánk, a József Attila Gimnázium Makó és térsége legnagyobb, legmodernebb, legszebb oktatási épülete, mely jelenlegi nevét egykori diákjáról, József Attiláról kapta.

A gimnázium létesítésének szükségességét Dessewffy Sándor püspök vetette fel 1890-ben.
Az épület a volt sóház, az akkori adóhivatal helyén eklektikus stílusban épült fel Gerle Lajos szegedi építészmérnök tervei alapján. A gimnázium alapkőletételére 1894. november 18-án került sor. „Legyen ez az épület a világosság forrása” mondta Meskó Sándor alispán ünnepi beszédében. A gimnázium ünnepélyes felavatására 1895. szeptember 15-én került sor.
A főgimnázium kétemeletes főépületből és egy földszintes tornateremből állt. A főhomlokzatot közép- és sarokrizalit tagolja, a sarokrizalitok felett süvegtetőzet a középrizalit felett pedig attikafal található. A földszinten helyezték el a természetrajzi, fizika, kémia szertárat, a kísérleti termet, és az igazgató lakását. A felső szinteken voltak a tantermek, az első emeleten a tanári szoba, az ifjúsági és tanári könyvtár, a másodikon pedig a rajzterem.
A gimnázium1987-ben tovább bővült, ekkor készültek el a tornaterem feletti tantermek, majd 2000-ben került sor az épület felújítására Makovecz Imre tervei alapján. Ekkor aulával, zsibongóval, szaktantermekkel, könyvtárral bővült az épület, és a régi tornaterem helyén rendezvényterem kialakítására került sor, valamint felépült mellé az Erdei János Városi Sportcsarnok, amelyet tornaórákra, sportolásra, nagyobb rendezvényeink megtartására használhatunk. Jelenleg otthonosan berendezett korszerű tantermekben tanulhatunk, ruháinkat saját szekrényeinkben tarthatjuk, az iskolamúzeumban megismerkedhetünk a régmúlt oktatási eszközeivel, módszereivel, a díszudvaron pihenhetünk a tanítási órák közötti szünetekben.
A gimnáziumunk neve többször változott: 1895-ben Községi Főgymnasium volt, majd Magyar Királyi Állami Főgymnasium (1896-1921), Magyar Királyi Állami Csanád Vezér Reálgimnázium(1921-1924), Magyar Királyi Állami Csanád Vezér Gimnázium (1924-1935), Magyar Királyi Állami Csanád Vezér Gimnázium (1935-1944), Magyar Állami Csanád Vezér Gimnázium (1944-1949), Magyar Állami Csanád Vezér Általános Gimnázium (1949-1950), Állami Szántó Kovács János Általános Gimnázium (1950-1955), Állami József Attila Általános Gimnázium (1955-1963), József Attila Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola (1963-1967), József Attila Gimnázium (1967-1993), József Attila Gimnázium és Kollégium, József Attila Gimnázium (2005-től).
Az elmúlt 115 évben iskolánk fontos szerepet töltött be Makó szellemi életében. Az iskola növendéke volt 1920-23-ig József Attila. A költő emlékére Herczeg Klára szobrászművész készített domborművet, amelyet 1978-ban helyeztek el az épület előcsarnokában. 1921-1929 között Erdei Ferenc államférfi, akadémikus, tanult ebben az intézményben. A neves diákok névsora az iskola évkönyveiben több oldalon keresztül olvasható, néhányat közülük megemlítünk: Arató Mátyás (Széchenyi-díjas matematika professzor, Bécsy Tamás József Attila-díjas irodalomtörténész, Batka István Ybl-díjas mérnök, Benkóczy Zoltán színművész, Domokos Mátyás akadémikus, irodalomtörténész, Lator László akadémikus, költő, József Attila-díjas, Mészáros Rezső földrajz professzor, JATE rektor, Páger Antal színművész, Puja Frigyes külügyminiszter, Szabó László olimpikon, Szekeres István grafikusművész, Szentpéteri István jogászprofesszor, Szilvássy Nándor grafikusművész, Tari János operatőr, rendező, Tarnai László Ybl-díjas építész, Vajda Ferenc építész, a Nemzeti Színház tervezője.
Iskolánk épületének homlokzatán emléktáblákat láthat a hozzánk látogató. Az emléktábláink megkoszorúzásával emlékezünk meg Ecsődi Ákosról és Juhász Gyuláról, akik itt tanítottak, és Dessewffy Sándor püspökről, valamint a gimnázium diákjairól, akik részt vettek az 1956-os szabadságharcban.
Jelenleg nyolc évfolyamos gimnázium és négy évfolyamos fakultációs (idegennyelvi, matematika-informatika, biológia, mozgókép- és médiaismeret, humán, általános) oktatásban vesznek részt az ide járó diákok. Mi a nyolc évfolyamos osztály tanulói vagyunk. Iskolánkban a 20 osztályban közel 600 diák tanul. Az élő idegen nyelvet nemzetközi kapcsolatok révén gyakorolhatjuk, de síelésre, terepgyakorlatra, tanulmányi kirándulásokra is utazunk. Tagjai lehetünk a kórusnak, a kARTon körnek, a helytörténeti körnek, a Reneszánsz körnek, és részt vehetünk színjátszásban is. Meghitt ünnepségünk decemberben a Gimi est, a februári hónap elegáns bálja nálunk a Gombavató bál nevet viseli.

1. képpár
Az eredeti képeslapot Börcsök Ernőtől és a József Attila Múzeumból kaptuk. Ekkor Állami Általános Gimnázium volt iskolánk neve. A gimnázium előtti parkosított téren jól látható a Szovjet hősi emlékmű, a háttérben a Bérpalota kupolája emelkedik a magasba.

2. képpár
Az 1960-ban készült kép Börcsök Ernő, az 1971-ben készült kép a József Attila Múzeum tulajdona. Az 1960-as képen az út kövezett, az 1971-es képen pedig észrevehető az épület előterének rendezettsége, a szép parkosítás.

3. képpár
A gimnázium mellett az átépítésig kisebb üzletek sora helyezkedett el (pl.: üveges, fényképész)  egészen a kollégium ebédlőjéig, majd az utca ezen szakasza  a Püspöki kápolnával zárult. A felújítás során ezeket lebontották, és helyükre épült az Erdei János Városi Sportcsarnok. A fényképfelvételt Börcsök Ernőtől kaptuk.

A 2010-es fényképeket Sajtos Bettina, Gyúró Fanni és Szebenyi Szabrina készítették.